ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

The line chart compares the average price of a barrel of oil with the food index over the peroid of 11 years.
   It is clear that the prices for both commodities rose stably between 2000 and 2011. Furthermore, the gobal prices of food and oil were as similar by the time, with a strong correlation 93,6% is suggested.
   In the year 2000, the price of oil was close to $25 per barrel and the gobal price index was just under 90 points. Following the four years, the gobal prices of food and oil remained stably. But by 2007, the price of oil was much higher than double while the food index stood at nearly 120 points.
   The big change for both commodities was in 2008, with the average oil price reached at peak of approximately $140 a barrel. Similarly, the food went up to 220 pionts in the same year. In 2009, the gobal prices for both commodities were a slight down but it rose once time again until 2011 with the average food price index reached at peak of under 240 points.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fielts-simon.com%2F.a%2F6a0120a5bb05d8970c01bb099eef2a970d-pi&imgrefurl=https%3A%2F%2Fielts-simon.com%2Fielts-help-and-english-pr%2F2017%2F05%2Fielts-writing-task-1-line-graph-answer.html&tbnid=lfIKyn5A1m42FM&vet=1&docid=8ObHUB81hsavRM&w=500&h=318
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The line chart compares the average price of a barrel of oil with the food index over the peroid -> period of 11 years.

Furthermore, the gobal -> global prices of food and oil were as similar by the time, with a strong correlation 93,6% is suggested.

Similarly, the food went up to 220 pionts -> points in the same year. 

In 2009, the gobal -> global prices for both commodities were saw a slight down decrease but it rose once time again until 2011 with the average food price index reached at  a peak of under 240 points.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

The line chart compares the average price of a barrel of oil with the food index over the period of 11 years.
   It is clear that the prices for both commodities rose stably between 2000 and 2011 experienced the same pattern and specially,  the gobal prices of food and oil were similar over above period, with a strong correlation 93,6% is suggested.

   In the year 2000, the price of oil was close to $25 per barrel and the gobal price index was just under 90 points. Following the four years, the gobal prices of food and oil remained stably. But by 2007, the price of oil was much double higher than double while the food index stood at nearly 120 points.
   The big change for both commodities was in 2008 with the average oil price reached at peak of approximately $140 a barrel, while the food similarly went up to 220 pionts in the same year. In 2009, the gobal prices for both commodities underwent a slight down, but it rose significantly once time again until 2011 with the average food price index reached at peak of under 240 points.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
2 Góp ý
...