ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.4k thành viên

Write about one of the subjects you like best ( 100-150 words)

In my opinion, English is the subject I like best.Firstly, it helps me communicate with people. Especially when i travel to foreign countries. Secondly, I like languages and to me, English is the most suitable. When I study English I feel comfortable and exciting. Thirdly, English is an international language. Therefore, it is very necessary that everybody should know it. In conclusion, English is the subject I like best. However I can't deny that other subjects are also very interesting. But if I have to choose, English is my best choice.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất
In my opinion, English is one of the subjects I like best.Firstly, it helps me to communicate with many people, especially when i travel to foreign countries. Moreover, I like learning other languages and English is the most suitable. When I study English I feel more comfortable and exciting. In addition, English is an international language so it is really necessary that everybody should learn about this global language. In conclusion, I think that English is important in modern life nowadays which make me feel intesting so much. However I can not deny that other subjects are also interesting too, but if I have a choice between subjects, English is always my first choice.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

thanks bạn nhiều....................................................heart


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...