ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

The line graph below shows the changes in the share price of Outokumpu companies in euros between January 2006 and December 2010.

Write a report for a university lecturer describing the information below.

 

You should write at least 150 words.

The given graph gives information about the changes in the share price of Outokumpu companies in euros during the period from January 2006 to December 2010.

Overall, what stand out of the graph is that the change in the share price of Outokumpu companies fluctuated dramatically between January 2006 to December 2010 with highs in 2007 and lows in 2009.

As is illustrated, the changes in the share price saw the sharp growth between 2006 to 2007 with 12.5 and reached the peak with over 30. Similarly, the period from 2007 to 2008 had the significant rise after which it had the slight drop between 2007 and 2008.

By the contrary, in 2008 the period of the changes in the share price of Outokumpu companies decreased remarkably from 30 to the bottom with below 5. However, at the end of the line graph shows the gradual increased of the changes in price share with 7.5 and 12.5.

( liệu bài này có được 5.0 không ạ )

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (13 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

The given graph gives information about the changes in the share price of Outokumpu companies in euros during the period from January 2006 to December 2010.

Overall, what stands out of the graph is that the change in the share price of Outokumpu companies fluctuated dramatically between January 2006 to December 2010 with highs in 2007 and lows in 2009.

As it is illustrated, the changes in the share price saw the sharp growth between 2006 to 2007 with 12.5 and reached a peak with over 30. Similarly, the period from 2007 to 2008 had the significant rise after which it had a slight drop between 2007 and 2008.

By the contrary, in 2008 the period of the changes in the share price of Outokumpu companies decreased remarkably from 30 to the bottom with below 5. However, at the end of the line graph shows the gradual increased in the changes in price share with 7.5 and 12.5.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (228 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...