ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65k thành viên

Hello guys, can you check these following sentences whether it is grammatically wrong?

My sentence: Whether studying on television, video and computer games can bring more benefits than negative effects is a controversial issue.

But a guy said it is grammatically wrong, he suggested: whether studying on television, video and computer games WHICH can bring more benefits than negative effects is a controversial issue.

So can you tell me which sentence is correct?

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (37 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
The adjustment is true because you cannot use 2 verbs " can bring " and " is " in one sentence. So you should use " which "before "can bring" instead ^.^
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

Here is my suggestion for a better version: The issue whether studying on television, video and computer games may bring more benefits or negative effects remains controversial.

Actually the wrong word in your original sentence is "than". You should replace it with "or", then it will be a correct sentence.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Other bởi Phương Trần Thảo (0 điểm)
1 góp ý
...