ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.1k thành viên

Reading passage 2

14 - Answer IV. Problems with a scientific approach to boredom = Psychologist john ... is not convinced....... ( I think, only read all paragraph to make sense with this answer )

15 - Answer VI. Creating a system of classification of feelings of boredom = Thomas..... in Germany identified five distinct types.

16 - Answer I. The productive outcomes that may result from boredom = boredom may protect them from infectious social situations

17 - Answer V. A potential danger from boredom = boredom itself can not kill. It is the thing we do to deal with it that may put us in danger.

18 - Answer VIII. Identifying  those most affected by boredome = More evidence that boredom has detrimental effects come from studies of people who are more of less prone to boredome. It seems to those who bore easily face pooer prospects in education, their career and even life in general.

19 - Answer III. A new explanation and a new cure for boredom. A new explanation All emotions are there for a reason, include boredom; a new cure = boredom activity is best for creativity because it allows the mind to wander........ sugguest to seek out more boredom in our lives 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong IELTS - Reading bởi (299 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...