ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

8 F  The website...........aim to provide ready- made itineraries and packages for... =  which provide potental visitors ........... everything the destination had to offer => Conclude the answer ís False .

9 NG It was found that most visitors started searching on the website by geographical location = reading all paragraphs and you are not able to find any related sentences => Conclude the answer is Not Given

10 F According to research, 26 of visitors satisfaction is related to their accommodation = This is important .....74% to visitors satisfaction, white transport and accommodation account of the remaining 26 %  => Conclude the answer is False

11 T Visitor to New Zealand like to become involved in the local culture =  It has also been found that visitors enjoyed cultural activities when they are interactive. => Conclude The answer is True

12 NG Visitor like staying in smalls in New Zealand rather in large ones = reading all paragraphs and you are not able to find any related sentences => Conclude the answer is Not Given

13 T Many visitors feel it is unlikely that they will return New Zealand after their visit = Most visitors stay for longer ( average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once in a life => Conclude the answer is True

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (296 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...