ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

57.4k thành viên

The line graph illustrates the number of Enquiries to Tourists Information office in three various means of communication between January and June in 2001.

As an overview, the most common mean of communication is in person and through the telephone has increased, while those made by mail has decreased in a given period of time.

As is illustrated by the graph, in January, the telephone was the most widespread way for travellers to raise questions, at about 800 enquiries received from visitors. This figure doubling the number of in person and was not always the case, between January and Mar, there was a rise of the number of direct questions from 400 to 800. Until Jun of the year, the figure for those made by in person climbed significantly and ranked top at the end with nearly 1200 questions received. Similarly, the number of telephone increased slightly with more than 1000 questions from tourists.

On the other hand, from January to Mar, there was slight decreased in the quantity of questions in form of mail. From that time to Jun, the number of mail fell gradually and hit the lowest point with 200 enquiries received.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Mình có sửa một số lỗi ngữ pháp ở dưới, à bạn gửi hình task 1 mình up hộ lên nhé, các mem khác vào xem mà không thấy hình người ta cũng lười xem lắm :))

The line graph illustrates the number of Enquiries to Tourists Information office in three various means of communication between January and June in 2001.

As an overview, the most common mean of communication is in person and through the telephone has => increased, while those made by mail has=> Mình nghĩ thì này ko hợp lý decreased in a given period of time.

As is illustrated by the graph, in January, the telephone was the most widespread way for travellers => travelers to raise questions, at  about =>around 800 enquiries received from visitors. This figure doubling the number of in person and was not always the case, between January and Mar, there was a rise of the number of direct questions from 400 to 800. Until Jun => June of the year, the figure for those made by in person climbed significantly and ranked top at the end with nearly 1200 quest a slight decrease ions received. Similarly, the number of telephone => telephones increased slightly with more than 1000 questions from tourists.

On the other hand, from January to Mar=> March, there was slight decreased => a slight decrease in the quantity => number ( lỗi ngữ nghĩa nhé )of questions in form of mail. From that time to Jun, (không viết tắt ở task 1 nhé)  the number of mail fell gradually and hit the lowest point with 200 enquiries received.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)
0 phiếu
Tớ nghĩ đoạn paraphrase và overview thì bạn nên để chung một khổ, không nên tách ra
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (37 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...