ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

The flow chart describes how bricks are manufactured in the construction sector.It is evident that there are 7 stages included in this process, from the initial the collection of raw material to the eventual transport of the finished goods.

At the first stage in this process, clay which is dug from these ground will be evenly filtered through the mental grid to the roller.Afterwards, the roller conveys the broken clay to the next phases where water and sand are added to shape bricks.The bricks formation can be undertaken with the use of either mould or wire cutte.In the following step, the blocks of bricks will be arranged together in an oven to dry for maximum 2 days.Next, the stacks of bricks will go through a heating in a kiln with two different setting.They will be heated at a moderate and then at a higher level.After undergoing the heating process, the bricks are continued to cool down via a cooling chamber at least 2 days. Finally, the bricks are wrapped up in order to be delivered to site constructions.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Hi Xichvan, bạn post thêm hình nhé cho bài task 1 hoặc gửi qua email mình post hộ nhé, tranthanh10080@gmail.com
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (296 điểm)
0 phiếu

Bài bạn viết tốt. Mình có 1 số góp ý sau

1. Bạn nên chia thành 2 đoạn văn body để rõ ý và được điểm bố cục

2. Chú ý chủ động bị động và giới từ. Ví dụ trong câu: the bricks are continued to cool down via a cooling chamber at least 2 days 

thì continue phải được dùng ở thể chủ động. Với cả giới từ phải là "in a cooling chamber" và "for at least 2 days" 

 

Chúc bạn thi tốt

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (64 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
...