ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

The bar chart indicated information on the honey bee in the US, divided by colonies and production in 1970-2010. 

It is obvious that the number of honey-bee colonies rose slightly from 4 million in 1970 to about 4.2 million in 1980. However, there was a rapid decline in the number of colonies between 1990 and 2010. The figure went down to about 4.2 million in 1980 from exactly 3.5 million in 1990. This situation continued to reach a low point at about 1.7 million in 2010. 

IIn the case of honey production, the proportion reduced from 130 000 tonnes in 1970 to 110 000 tonnes in 1980. Conversely, between 1990 and 2010, the amount jumped suddenly to 120 000 tonnes in 1990, when there was equivalent with bee colonies. The statistics fell to 100 000 tonnes in 2000 and it decreased dramatically by 70 000 tonnes in 2010.

Overall, it can be seen from the two diagrams that both the number of colonies and the amount of production fluctuated but they are almost dropped. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart indicated information on the honey bee in the US, divided by colonies and production in 1970-2010. 

It is obvious that the number of honey-bee colonies rose slightly from 4 million in 1970 to about 4.2 million in 1980. However, there was a rapid decline in the number of colonies between 1990 and 2010. The figure went down to about 4.2 million in 1980 from exactly 3.5 million in 1990. This situation continued to reach a low point at about 1.7 million in 2010. 

In the case of honey production, the proportion reduced from 130 000 tonnes in 1970 to 110 000 tonnes in 1980. Conversely, between 1990 and 2010, the amount jumped suddenly to 120 000 tonnes in 1990, when there was equivalent with bee colonies. The statistics fell to 100 000 tonnes in 2000 and it decreased dramatically by 70 000 tonnes in 2010.

Overall, it can be seen from the two diagrams that both the number of colonies and the amount of production fluctuated, but they are almost dropped. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (228 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...