ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

57.4k thành viên

The line graph compares the mean highest temperature per day of four particular cities including Auckland, Christchurch, London and Edinburgh.
Overall, it can be seen that while two cities in New Zealand become colder in the middle of the year but warmer eventually, the opposite is true for their counterpart.
Initially, in January, the average daily maximum temperature of Auckland accounts for nearly 25 degrees, which is a bit higher than that of Christchurch. After that, a significant decrease is seen in the mean highest temperature per day of Auckland and Christchurch to stand at 15 and nearly 10 degrees respectively, which is followed by a dramatic increase of 7 to 8 degrees until the end of the year.
According to the graph, from scratch, the proportion of the mean daily temperature of london and Edinburgh got the same at over 5 degrees. Then, from May to June, standing at around 15 degrees, the average daily maximum temperature of two cities in the UK is as much as its counterpart. This situation occurs again in September, which follows a noticeable growth to a peak of over 20 degrees in london. However, in December, the temperature of london and Edinburgh only accounts for the same figure at the beginning after dropping dramatically.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line graph compares the mean highest temperature per day of four particular cities, including Auckland, Christchurch, London and Edinburgh. 
Overall, it can be seen that while two cities in New Zealand become colder in the middle of the year but warmer eventually, the opposite is true for their counterpart. 
Initially, in January, the average daily maximum temperature of Auckland accounts for nearly 25 degrees, which is a bit higher than that of Christchurch. After that, a significant decrease is seen in the mean highest temperature per day of Auckland and Christchurch to stand at 15 and almost 10 degrees respectively, which is followed by a dramatic increase of 7 to 8 degrees until the end of the year. 
According to the graph, from scratch, the proportion of the mean everyday temperature of London and Edinburgh got the same at over 5 degrees. Then, from May to June, standing at around 15 degrees, the average daily maximum temperature of two cities in the UK is as much as its counterpart. This situation occurs again in September, which follows a noticeable growth to a peak of over 20 degrees in London. However, in December, the temperature of London and Edinburgh only accounts for the same figure at the beginning after dropping dramatically.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (228 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...