ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

I completely disagree about eating dogs.Dogs is always the best friend of human, eating dog is betrayal of that friendship. Dogs are really friendly, lovely, loyal and specially intelligent. First, they are puppies who are really lovely that they are tiny like the baby like a cotton ball. Second, dogs are friendly that they can play with your parents, your friends. In addition, dogs always play and stay by your side when you  are sad or lonely. It makes us feel happy and comfortable. Third, puppies are very loyal, they never betray you, whenever they follow you wherever you need. Though one day you will throw away them, certainly they will still love you as the way you did. Finally, they are very intelligent. Sometime, dogs protect and play with your kids. They are the best honest friends with your children. A dog sits next to you on the sofa while you watch TV, or sleep on the bed at night. And a dog jumps around and wags its tail when its best friend comes home. A thief recently stole the dogs more and more, so how to protect your pets. We should keep pets inside with you and your family, remove common poison. Don't leave your pets unattended outdoors, keep your dogs on a leash.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bài viết của bạn không phải là writing task 2 đâu nhỉ ? nhưng cũng đáng là 1 body hay trong writing. Bài viết của bạn nếu để nộp bào cô giáo thì ok nhưng là một body trong ielts task 2 thì có lẽ hơi ít từ vựng cao, but anyway thì 6.0 ấy vì toàn bộ ngữ pháp và từ vựng bạn dùng không complex but true :))
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
yeah, it’s just the homework in my school :)))

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...