ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

Nowadays, Internet brings many benefits in our daily life. Firstly, we cannot deny that internet plays an important role in widening our knowledge. It has a huge source of information which can help people know more about the world and broaden their mind about nature and society. Secondly, internet is a type of entertainment that people use to enrich their moral life. They can listen to music, play games, and watch film without going outside. Finally, internet is a way of communication. With the internet, people are ought to send and receive information quickly, easily. For example , It takes us less time chatting with friends by using internet. In conclusion, internet has a great contribution to the our life when we use it appropriately.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Hi Huyenhan2468, bài sửa dứới của mình bạn xem qua nhé, một chút góp ý: bài viết rõ ràng, logic, các câu sau hổ trợ rất tốt về ideas cho các câu trước. Ngữ pháp thì cần kiểm tra kỹ 1 tí nữa nhé, học cách sử dụng the trước danh từ, số ít, nhiều ( từ mind với từ film) và cách sự dụng cụm ought to.

Nowadays, The Internet brings many benefits in to our daily life. Firstly, we cannot deny that the internet plays an important role in widening our knowledge. It has a huge source of information which can help people know more about the world and broaden their mind => minds about nature and society. Secondly, The internet is a type of entertainment that people use to enrich their moral life. They can listen to music, play games, and watch film => films without going outside. Finally, the internet is a way of communication. With the internet, people are ought to send and receive information quickly, easily. For an example , It takes us less time chatting with friends by using the internet. In conclusion, the internet has a great contribution to the our life lives when we use it appropriately.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...