ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

We always know that English is popular worldwide because it is an international language.There is no denying the fact that English plays an important role in our life,so that, a lot of people learn English as the following reasons:

Firstly,E helps us not only improve friendship but also in communication.Furthermore,learning E is a way to communicate with the people all over the world so that we will have a wider friendship around the world.

Secondly,E helps us to connect our country to the word.If we know E,we can introduce our beautiful things,places,… to international friends.Moreover,E also widen our knowledge with various things we have ever known in our life.

Thirdly,E is considered as a key to success.Being good at E is mean getting a good jb with high salary and position in a big company.Also,if we know E,we can travel a lot without worrying about language .

Finally,knowing English,we will have more and more chances to studying aboard.Studying aboard is the dream of many people in Vietnam or in the orther small countries.So why don’t we make our dream come true ?

Overall,because E is very important so that we must try our best to learn and master English.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

Hi Orvalil, Mình có góp ý vài lỗi chính tả cơ bản, tuy nhiên thì bài này bạn viết hơi qua lua nhé :))

We always know that English is popular worldwide because it is an international language.There is no denying the fact that English plays an important role in our lives life,so that, a lot of people learn English as the following reasons:

Firstly,E English (Văn viết ko được viết tắt nhé) helps us not only improve friendship but also in communication.Furthermore,learning E is a way to communicate with the people all over the world so that we will have a wider friendship around the world.

Secondly,E helps us to connect our country to the word.If we know E,we can introduce our beautiful things,places,… to international friends.Moreover,E also widen our knowledge with various things we have ever known in our lives life.

Thirdly,E is considered as a key to success.Being good at E is mean (hai động từ ko đi cùng nhau nhé) getting a good jb job with high salary and position in a big company.Also,if we know E,we can travel a lot without worr  E ying about language .

Finally,knowing English,we will have more and more chances to studying aboard.Studying aboard is the dream of many people in Vietnam or in the orther small countries.So why don’t we make our dream come true ?

Overall,because E is very important so that we must try our best to learn and master English.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)
0 phiếu

E also widen => English also widens. Và tớ nghĩ rằng chúng ta không nên viết tắt.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (31 điểm)
0 phiếu

Mình nghĩ là chúng ta không nên viết tắt chữ English thôi chứ bài cậu cx ok lắm!yes

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...