ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

image

(159 words)

The line graph shows information about the percentage of the unemployment in Canada between 1996 and 2006.

The number of Canadian unemployment fluctuated from 1996 to 2006. However, there was a slight decrease of the figure for the unemployment over the period of 10 years.

In the year 1996, the figure for unemployment was highest compared to that over the period shown, at about 6.5%. From 1996 to early 1997, the percentage of unemployment dropped sharply by nearly 1.5%, at about 5%, then fluctuating around 5.2% over the following two years, before felling steadily to nearly 4% to the mid of 2000.

By 2001, the percentage of unemployment reached a peak, at 4.5%, and then it decreased slightly until it reached its nadir, at about 4% between 2002 and 2003. In the year 2003, there was a gradual rise in the number of unemployment and then fluctuated basically around 5.5% over the last quarter.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (71 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

felling: k có nha b

figure for ---> figure of

the figure for unemployment was highest --->> was the highest

compared to that over the period shown, at about 6.5% ---> k hiểu lắm

to the mid of 2000. ---> in the middle of 2000 

sao lại reach a peak ở 2001 được, kiểu b vứt luôn đoạn sau của bài đi ấy, đoạn đầu thì rõ lằng nhằng mà đoạn sau ngắn tí.

Thấy sai thì báo lại mình nhé. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

felling: k có nha b

"From 1996 to early 1997, the percentage of unemployment dropped sharply by nearly 1.5%, at about 5%, then fluctuating around 5.2% over the following two years, before felling steadily to nearly 4% to the mid of 2000."

Trong câu này mình đang sử dụng mệnh đề quan hệ nên động từ phía sau mình thêm Ving, không đúng chỗ nào bạn chỉ rõ cho mình với nha, mình dùng chỗ này chưa thạo lắm.

 

figure for ---> figure of

Mình trích dẫn đoạn này trong link http://ieltsplanet.info/cac-loi-ngu-phap-hay-gap-nhat-trong-ielts-writing-task-1/ này luôn. Bạn thấy dùng figure of trong ví dụ nào á?

  • Figure/figuresdùng để thay thế cho các đại lượng đã được nhắc đến trước đó

Eg 1: In 1999, 35% of British people went abroad for their holidays, while only 28% of Australians spent their holidays in a different country. The figure for the USA stood at 31%.

–> The figure = the percentage of the USA

Eg 2: Around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. The figures forthe year 2000 rose slightly to 42% and 38% respectively.

–> The figures = the percentage of women + the percentage of men

 

 

the figure for unemployment was highest --->> was the highest

Mình trích dẫn đoạn từ lịn này nhé http://ieltsplanet.info/cac-loi-ngu-phap-hay-gap-nhat-trong-ielts-writing-task-1/.

  • Không cần “the” trước tính từ so sánh hơn

Trong cấu trúc “The amount/number/proportion of …. + be + highest/largest/lowest” không cần mạo từ “the” trước tình từ nữa vì thực ra là nó việc viết lại cụm “The + highest/largest/lowest …+ amount/number/proportion” nên đã có mạo từ “the” ở trước đó rồi.

SAI: The number of students in 2012 is the highest

ĐÚNG: The number of students in 2012 is highest

Nên trong câu đó mình viết như vậy có đúng không bạn? Hay đây là trường hợp khác?

 

 

compared to that over the period shown, at about 6.5% ---> k hiểu lắm

Nguyên câu của mình là "In the year 1996, the figure for unemployment was highest compared to that over the period shown, at about 6.5%." That ở đây thay thế cho cum the figure for unemployment, dùng để rút gon trong câu.

 

to the mid of 2000. ---> in the middle of 2000 

Cum đó trong câu mình viết: "From 1996 to early 1997, the percentage of unemployment dropped sharply by nearly 1.5%, at about 5%, then fluctuating around 5.2% over the following two years, before felling steadily to nearly 4% to the mid of 2000." Ý mình là nó giảm mạnh, sau đó dao động quanh 5.2% hai năm sau, rồi giảm mạnh đến 4% đến giữa năm 2000. to ở đây mình dùng là đến, không biết mình nên sửa như nào cho đúng?

 

sao lại reach a peak ở 2001 được, kiểu b vứt luôn đoạn sau của bài đi ấy, đoạn đầu thì rõ lằng nhằng mà đoạn sau ngắn tí.

Cụm reach a peak dùng để miêu tả một đỉnh, chứ không phải miêu tả đỉnh cao nhất, ở năm 2001 có một đỉnh đó, mình dùng để đa dạng cấu trúc câu.

Bài mình viết theo bốn đoạn: mở đầu, overview, body 1, body 2. Bạn thấy phần nào của mình lằng nhằng và phần nào ngắn, nên sửa thể nào cho hay ạ?

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian sửa bài cho mình, nếu mình còn lỗi gì bạn sửa giúp mình với nha :))

0 phiếu

felling: k có nha b

"From 1996 to early 1997, the percentage of unemployment dropped sharply by nearly 1.5%, at about 5%, then fluctuating around 5.2% over the following two years, before felling steadily to nearly 4% to the mid of 2000."

Trong câu này mình đang sử dụng mệnh đề quan hệ nên động từ phía sau mình thêm Ving, không đúng chỗ nào bạn chỉ rõ cho mình với nha, mình dùng chỗ này chưa thạo lắm.

 

figure for ---> figure of

Mình trích dẫn đoạn này trong link http://ieltsplanet.info/cac-loi-ngu-phap-hay-gap-nhat-trong-ielts-writing-task-1/ này luôn. Bạn thấy dùng figure of trong ví dụ nào á?

  • Figure/figuresdùng để thay thế cho các đại lượng đã được nhắc đến trước đó

Eg 1: In 1999, 35% of British people went abroad for their holidays, while only 28% of Australians spent their holidays in a different country. The figure for the USA stood at 31%.

–> The figure = the percentage of the USA

Eg 2: Around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. The figures forthe year 2000 rose slightly to 42% and 38% respectively.

–> The figures = the percentage of women + the percentage of men

 

 

the figure for unemployment was highest --->> was the highest

Mình trích dẫn đoạn từ lịn này nhé http://ieltsplanet.info/cac-loi-ngu-phap-hay-gap-nhat-trong-ielts-writing-task-1/.

  • Không cần “the” trước tính từ so sánh hơn

Trong cấu trúc “The amount/number/proportion of …. + be + highest/largest/lowest” không cần mạo từ “the” trước tình từ nữa vì thực ra là nó việc viết lại cụm “The + highest/largest/lowest …+ amount/number/proportion” nên đã có mạo từ “the” ở trước đó rồi.

SAI: The number of students in 2012 is the highest

ĐÚNG: The number of students in 2012 is highest

Nên trong câu đó mình viết như vậy có đúng không bạn? Hay đây là trường hợp khác?

 

 

compared to that over the period shown, at about 6.5% ---> k hiểu lắm

Nguyên câu của mình là "In the year 1996, the figure for unemployment was highest compared to that over the period shown, at about 6.5%." That ở đây thay thế cho cum the figure for unemployment, dùng để rút gon trong câu.

 

to the mid of 2000. ---> in the middle of 2000 

Cum đó trong câu mình viết: "From 1996 to early 1997, the percentage of unemployment dropped sharply by nearly 1.5%, at about 5%, then fluctuating around 5.2% over the following two years, before felling steadily to nearly 4% to the mid of 2000." Ý mình là nó giảm mạnh, sau đó dao động quanh 5.2% hai năm sau, rồi giảm mạnh đến 4% đến giữa năm 2000. to ở đây mình dùng là đến, không biết mình nên sửa như nào cho đúng?

 

sao lại reach a peak ở 2001 được, kiểu b vứt luôn đoạn sau của bài đi ấy, đoạn đầu thì rõ lằng nhằng mà đoạn sau ngắn tí.

Cụm reach a peak dùng để miêu tả một đỉnh, chứ không phải miêu tả đỉnh cao nhất, ở năm 2001 có một đỉnh đó, mình dùng để đa dạng cấu trúc câu.

Bài mình viết theo bốn đoạn: mở đầu, overview, body 1, body 2. Bạn thấy phần nào của mình lằng nhằng và phần nào ngắn, nên sửa thể nào cho hay ạ?

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian sửa bài cho mình, nếu mình còn lỗi gì bạn sửa giúp mình với nha :))

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (71 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...