ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2k bình luận

26.3k thành viên

I am difficult to open my soul with someone. Because when I want someone to become my friend. I usually pour my heart out and am hurt easily if they cheat on me. That is a reason why I only have a few friends during the mature process. Most of them are my high school friends and the other is my secondary school friend. We close each other for a long time because we have had many common viewpoints. It’s a valuable thing give us a good relationship without conflict. We shared everything, helped each other overcome sorrow, reduced the pressure on the breadline. But as we attend the college we that we always dreamed about it, there is a separation among us more and more. We have a little time to keep in touch each other. Because all of us have countless things that we need to do such as the studies, the love relationship, and the job.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
That is a reason why=> that's why
A few=> few: mình nghĩ hợp lý hơn
 + A few friends: có một vài người bạn
 + Few friends: có rất ít bạn
during the mature process= in the process of growing up: văn phong mượt và giống tây hơn
 It’s a valuable thing give us a good relationship=> it's valuable for us to have a good relationship
We shared everything, helped each other overcome sorrow, reduced the pressure on the breadline: đoạn này dùng htd thôi, hoặc hiện tại hoàn thành vì nó chưa kết thúc
 a little=> little: như few bên trên đã nói
Đó là tất cả những gì mình thấy. Còn vài chỗ nữa mình cũng k chắc là mình đúng nên k dám phán
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

thanks very much!!wink

 

0 phiếu
 Because when I want someone to become my friend. I usually pour my heart out and am hurt easily if they cheat on me. => Chỗ này mình thấy hơi lủng củng xíu, có thể đổi thành Cuz When Someone becomes one of my soulmates,...
 
That is a reason why I only have a few friends during the mature process. Most of them are my high school friends and the other is my secondary school friends.
We have been close to  each other for a long time because we have had many similar common viewpoints
It’s a valuable thing give us a good relationship without conflict. We shared everything=>  we were friends with shared interested, used each other as a sounding board  (Tâm sự với ai đó máy chuyện buồn thúi ruột) and helped each other overcome sorrow, reduced the pressure on the breadline. But as we attended the college, where we always dreamed about, there is a separation among us more and more. We have a little time to keep in touch each other, chit chat and bond our relationship (thắt chặt mối quan hệ bạn bè).  
Because all of us are students with tight schedule, having countless things that we need to do such as the studies, the love relationship, and the job. 
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (70 điểm)

thanks very much!!smiley


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
...