ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.8k thành viên

Some people think that teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree ?

It the true that many people believe that all youngsters help community by doing unpaid work in their spare time. While I agree that this would benefit both teenagers and society, I disagree that all teenagers should be forced to do unpaid in their free time.

On the one hand, there are some reasons why volunteer work would benefit themselves and society. On reason is that unpaid work allows teenagers to broaden their own knowledge about different fields in life through real experiences. As a result, they can solve problems. Another factor is that teenagers not only enlarge their knowledge but also develop their soft skills through volunteer work such as communication skill, team work skill, time management skill. That skills help them enhance their resume and give them countless opportunities when seeking a job in future.

On the other hand, I do not agree that teenagers should be forced to do unpaid word. Firstly, the incredible pressure of studying at school accounts for a great deal of how teenagers spend their time. If they spend their spare time in doing volunteer work, they will not have time to do homework, relax and rest. Secondly, teenagers need time to enjoy themselves, develop hobbies and help parents. It is necessary to explore myself and improve knowledge.

In conclusion, although I accept that working as volunteer can be beneficial for teenagers, I disagree with idea that they should be forced to do unpaid work.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

It the true that many people believe that all youngsters help the community by doing unpaid work in their spare time. While I agree that this would benefit both teenagers and society, I disagree that all teenagers should be forced to do volunteer work  (chống lặp từ) in their free time. 

On the one hand, there are some reasons why volunteer work would benefit themselves and society. One reason is that unpaid work allows teenagers to broaden their own knowledge of different fields in life through real experiences. As a result, they can solve problems. Another factor is that teenagers not only enlarge their knowledge but also develop their soft skills through volunteer work such as communication skill, teamwork skill, time management skill. That skills help them enhance their resume and give them countless opportunities when seeking a job in the future. 

On the other hand, I do not agree that teenagers should be forced to do unpaid works. Firstly, the incredible pressure of studying at school accounts for a great deal of how teenagers spend their time. If they spend their spare time in doing volunteer work, they will not have time to do homework, relax and rest. Secondly, teenagers need time to enjoy themselves, develop hobbies and help parents. It is necessary to explore myself and improve my knowledge. 

In conclusion, although I accept that working as a volunteer can be beneficial for teenagers, I disagree with idea that they should be forced to do unpaid work.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...