ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

20.3k thành viên

Family is a place to share love between everyone living under the same roof. Therefore, there has to have some rules so that everyone can live comfortably together. My family has its own rules. One important rule in my family is that there must be no swearing. Me and my brother will be punished if we swear. My grandparents said that it's not good. Of course, I agree with my grandparents so I'll obey this rule. Secondly, the younger must respect the elderly. That rule has existed for a long time and everybody have to follow it. according to my parents, it is a tradition of VNese. And the third important rule in my family is we should have good table manner. I must come to the table with clean hands and chew with the mouth closed. It's too strict but those rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I'll train myself to follow tose rules to get along well with my family.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hello Bui Hoa

Bài náy diễn đạt lủng củng quá em thử viết lại xem như thế nào nhé hi

A or the Family is a place to share the love among people <=> between everyone living under the same roof => it seems reluctant. Therefore, there => It has to have some rules so that everyone can live comfortably together. For example,  My family has a few  its own rules. One important rule Firstly, in my family is that there must be no swearing. Me I and my brother will be punished if we swear. My grandparents said that it's not good. Of course  I agree with my grandparents so I'll obey this rule. Secondly, the younger must respect the elderly. That rule has existed for a long time and everybody have to follow it. according to my parents, it is a tradition of VNese=> Vietnamese And the third important rule thirdly, in my family is we should have good table manner. I must come to the table with clean hands and chew with the mouth closed. It's too strict but those rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I'll train myself to follow tose rules to get along well with my family.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý cách đây bởi (222 điểm)
em cảm ơn ạ <3

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10, 2016 trong Other bởi vy123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 9, 2016 trong Other bởi Bảo Vân (0 điểm)
2 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 12 Tháng 4, 2017 trong Other bởi truongduc11898 (5 điểm)
...