ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.3k thành viên

Volunteer is one of popular activities in all countries of the world. There are many type: helping poor person, helping orphanchildren, clean street,... But in my childhood, i have took part in helping orphan children.

    when i was twelve, my school organised a trip to orphanage in HCM city, so i joined. We spent three hours going there. when we arrived, we were shared multiple job. My job wasplaying, speaking about and sharing the life with childrens.

   I enjoy this volunteer so much. because it made me feel a sense of happiness and have more friends. Specially, i love my life more when i knew many people less fortunate than me. Beside, volunteering is way to help me develope important social skills and experiences, so i feel confident myself.

  in conclusion, above all things, i volunteer because i see myself and the other volunteers have a same thoughts: " some of the happiest people in the world are those who help to bring happiness to others
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu
In all countries of the world-> in almost countries on the world

Clean(line 2)  -> cleaning

A trip to ophanage (line 4)-> a trip to visit the ophanage

Sharing the life(line 6)-> error and not clear

Enjoy (line 8)-> participate in (avoid againing)

Volunteering (10) -> volunteer

Develop important social -> not clear
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 19 Tháng 10, 2018 trong Other bởi hanbee (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 10 Tháng 8, 2018 trong Other bởi thảo orange (18 điểm)
...