ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

https://www.testbig.com/ielts-writing-task-i-ielts-academic-essays/graph-below-shows-average-time-spent-four-car GRAPH

The graph below shows the average time spent by four car manufactures to produce vehicles at their US factories.

                The chart illustrates the average time to assemble cars in America in terms of four different brands (General Motor, Ford, Toyota, Honda) from the period of 1998 to 2005.
                Overall, the time used to produce a vehicle for all brands decreased over time, despite fluctuations. In 1998, General Motor took the longest time to put together a vehicle, whereas Honda spent the least compared to the rest.
                Over 7-year period, the producer General Motor had the greatest improve in the time spent to make a car, from 32 hours to 22 hours in 1998 and 2005 respectively.  In the middle of the year 1999 and 2004, Ford and General Motor had the exact same hours in the making of a vehicle, which were approximately 29 hours and 24 hours respectively.
                In 1998, Honda and Toyota spent the similar time to assemble a car, and although Honda used three hours less than Toyota to put together the vehicle in 1999, both manufacturers gradually took the exact hours that rose from 22 hours to 24 hours to produce by the year of 2001 to 2002. Despite different fluctuations between 2002 and 2005, Toyota and Honda eventually ended up spending 20 hours to make a car.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (6 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The chart illustrates the average time to assemble automobiles in America by four different brands (General Motor, Ford, Toyota, Honda) between 1998 and 2005.
                Overall, the figures of all brands presented a downward trend in time used to produce vehicles despite some fluctuations. In 1998 (I think specific numbers/years should not appear in overall part), General Motor took the longest time to put together a vehicle, whereas Honda spent the least compared to the rest. You may write " In addition, the time General Motor needed to complete vehicles was the longest among all manufacturers while that of Honda took the shortest generally."
                Over 7-year period, the producer General Motor had the greatest improvement on time spent for making cars, which totally decreased 10 hours from 32 hours to 22 hours (no need to mention this b/c you had written "over 7-year period earlier).  In 1999 and 2004, Ford and General Motor spent the exact same hours in the making of a vehicle, which were approximately 29 hours and 24 hours respectively. 

                In 1998, cars completing duration of Honda and Toyota shared a same beginning point, which was about 22hours. Although Honda used three hours less than Toyota did to put together the vehicles in 1999, both manufacturers gradually took the exact hours that rose from 22 hours to 24 hours to produce during 2001 and 2002. Despite some fluctuations between 2002 and 2005, Toyota and Honda eventually ended up spending 20 hours to make a car.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...