ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

Today, childhood education is a topic that attracts great attention. Some people believe that the young should work individually while others hold opinion that they should collaborate with peers. In this way, I am going to discuss both sides and give my opion.

On the one hand, it is quite easy to understand the benefits of cooperation. Firstly, cooperation help children may acquire some special skills. They need to restrain the nagative feeling such as anger or annoyance when take part in teamwork and thus, they may know to communicate with others. In addition, to persuade peers can avoid unnecessaries and arguments. They have to learn about expressing their ideas clearly and convincingly. Second, cooperation greatly improve self-development of the young. Working with peers, children can have the chances to learn from the partner experiences. Thanks to cooperation, they may discover their strength and weakness from other advice and feedback.

On the other hand, competition also has a number of advantages. First, when working separately you will feel more comfortable than in teamwork. They do not have to argue with peers. Second, when working alone, they have to do everything on their own. For example, including some tasks such as collecting and analysing datas, writing report and making class presentation. This help they again more experiences and knowledges. By contrast, a cooperation intensive curriculum may encourage the development of nagative trait such as dependence.

In conclusion, it is clear that children should be taught both cooperation and competition.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

Today, childhood education is a topic that attracts great attention. Some people believe that the young should work individually while others hold an opinion that they should collaborate with peers. In this way, I am going to discuss both sides and give my opinion.

On the one hand, it is quite easy to understand the benefits of cooperation. Firstly, cooperation help children may acquire some special skills. They need to restrain the negative feeling such as anger or annoyance when taking part in teamwork and thus, they may know to communicate with others. In addition, to persuade peers can avoid unnecessaries and arguments. They have to learn about expressing their ideas clearly and convincingly. Second, cooperation greatly improves the self-development of the young. Working with peers, children can have the chances to learn from the partner experiences. Thanks to cooperation, they may discover their strength and weakness from other advice and feedback.

On the other hand, competition also has a number of advantages. First, when working separately you will feel more comfortable than in teamwork. They do not have to argue with peers. Second, when working alone, they have to do everything on their own, such as including some tasks such as collecting and analysing data, writing reports and making class presentations. This help they again more experiences and knowledge. By contrast, a cooperation intensive curriculum may encourage the development of negative traits such as dependence.

In conclusion, it is clear that children should be taught both cooperation and competition.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (229 điểm)
0 phiếu
1. Đề bài cho là compete(cạnh tranh) chứ không phải work individually (làm việc cá nhân, cụm này không sát và cũng k tự nhiên) nhé.
2. K nên trả lời như trích từ đề bài ra thế: làm going to...opinion. và phải nêu luôn ý kiến của mình ở mở bài.
Một mở bài gợi ý cho bạn.
It is an infinite concern among people about the right way to raise a child. While some people dictate the idea of rivalry on their children, others prefer helping them how to collaborate. In my opinion, the latter choice of teaching is more adequate.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...