ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

The line chart provides a statistical breakdown of the proportion of British domestic automobile possession over a 41-year period commencing from 1990 with projections.

Overall, there was a climb in the percentage of car-owing residences, whereas a reversed pattern was observed in the value of households with no cars.

At the outset, the proportion of no-car, one-car and over-two-car families were respectively over a half, 36% and 12%. The figure for houses without cars plummeted by 20% in the following 20 years, whilst that of households with an automobile upsurged to 56% in 2005 and then dipped by 6% in 2010, being the most prominent of all. There were around 10-20% of residences owning more than 2 cars in the same course.

From 2010 onwards, the percentage of households not possessing cars flattened out for 10 years before plunging below 20% eventually. One-car residences witnessed a drop to 43% with marginal variations. Over-2-automobiles’ statistics soared to 42% in 2030, nearly equating to the contemporarily highest category.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (59 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

The line chart provides a statistical breakdown of the proportion of British domestic => private automobile possession over a 41-year period commencing from 1990 with projections to 2030

Overall, there was a climb in the percentage of car-owing residences, whereas a reversed pattern was observed in the value of households with no cars. => As/ whereas/while X verb, Y verb at the same time ( thử cấu trúc này nhé, nó gọn gàng và ko sợ lỗi ngữ pháp) Whereas the number of car possessing in British went up considerbly, the quantity of household own no car plummeted in over the period of time

At the outset=> in 1990, the proportion of British household possessed of no-car, one-car and over-two-car families were respectively over a half, 36% and 12%=> 52, 36 and 12% respectively. ( Mô tả biểu đồ phải thống nhất trong 1 câu,) The figure for houses without cars plummeted by 20%  =>  following 20 years, the figure for no car possessing in British went down by 20% the following 20 years, whilst => while that of households with an automobile upsurged => surged to 56% in 2005 and then dipped by 6% in 2010, being the most prominent of all. There were around 10-20% of residences owning more than 2 cars in the same timein the same course.

From 2010 onwards, the percentage of households not possessing cars flattened out for 10 years before plunging below 20% eventually. One-car residences witnessed a drop to 43% with marginal variations. Over-2-automobiles’ statistics soared to 42% in 2030, nearly equating to the contemporarily highest category. 

=> Phần này bạn dùng từ mới hơi gượng gạo, thử viết lại nha :)))))

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Thanks bạn nhé hihi <333333333

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...