ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

First, Facebook is very addictive and time consuming. Facebook access many hours a day leading to distraction in the work. Second, the information on Facebook is the information has not been verified, it creates. Incorrect information causes serious consequences to our lives such as: extortion, forgery ... Third, Facebook also affect the feelings of people.Because many young people Being too busy talking to social networking friends and forgetting to communicate with loved ones and those around them makes the relationship between people more and more distant. Finally, it negatively affects the health of people. we. In particular, they diminish our sight if we are exposed too much to the blue light of the phone or the computer screen. It also affects memory and speeds up the aging process.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

First, Facebook is very addictive and time-consuming. Facebook accesses many hours a day leading to distraction in the work.

-> Commonly, users spend many hours a day surfing facebook which lead to distraction in the work

Second, the information on Facebook is the information has not been verified, it creates. Incorrect information causes serious consequences to our lives such as: extortion and forgery ...

-> The information in the Facebook is not verified. 

Third, Facebook also affects the feelings of people.Because many young people are  Being too busy to talk talking to about social networking friends and forgetting forget ( forget chia theo many young people) to communicate with loved ones and those around them makes the relationship between people more and more distant.

-> too + adj + (for O) + to V

Finally, it negatively affects the health of people.  In particular, they diminish our sight if we are exposed too much to the blue light of the phone or the computer screen. It also affects memory and speeds up the aging process.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (22 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...