ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

"I FELT ANGRY AS I GOT OFF THE TRAIN".On board, I had sat near a woman. She seemed to be sneaky.She had talked to me and offered me some water. After that, i had felt dizzy and fainted.I woke up disoriented as soon as the train had already parked at the station.I had tried to figure out what happened but i still didn't remember anything. When i was going to go away the train. I checked my luggage and personal items. " Oh my god". I lost the wallet. I tried to check everywhere, but i didn't find it. I asked people in that area about the wallet but nobody cared. Actually, i felt angry and tired as i got off the train. That woman probably had stolen it.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (13 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình gửi bạn xem qua, có một vài chỗ bạn dùng sai từ với câu nó hơi ngắn nên mình có sửa lại tí, bạn xem sơ 

"I FELT ANGRY AS I GOT OFF THE TRAIN".On the train, I had sat near a woman who seemed to be sneaky.She talked to me and offered me some water. After that, i felt dizzy and fainted.I woke up disorientedly as the train had parked at the station. I had tried to figure out what happened but i didn't remember anything. When I checked my luggage and personal items, " Oh my god",I had lost my wallet. I tried to check everywhere, but i didn't find it. I asked people in that area about the wallet but nobody cared. That woman probably had stolen it. Finally, i felt angry and exhausted as i got off the train.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Không có bài liên quan nào được tìm thấy

...