ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

Hello everyone.My name is nhi.I'm twelve years old.I am studying at Nguyen Trai Lower  Secondary School.As you know community service is a good activities.So what benefit we can get from taking part in community service? Today i want to tell you about benefits from social activities.

First, we can make friends with other peoples.One of the best ways to make new friends and strengthen existing relationships is to commit to a shared activity together.Volunteering is a great way to meet new people. If you meet more peoples,you will become active and you never shy 

Second,we can help the people in need.For example,if the homeless don't have home or money,food and so on we can encourage everyone to raise funds and give them a new shelter.They will feel happy and we happy too

Third,it increase teamwork efficiency.Why? if you work in group you can share your ideas.

Beside benefits you can get from social activities,we have a lot of ways to help people in need

First, as a student we should donate books,supplies,money for street children and donate lifeskills to children in mountain area because they have bad living conditions

Second, for elderly people we can bring happiness,talk,sing with them because they don't have children and they're very lonely

Inconclusion, i think you should try as a volunteer because it can bring a lot of benefit such as relationship, increase teamwork efficiency and so on

Thank you for your lítsening

 

 
 
 
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

good  Beside benefits you can get from social activities,we have a lot of ways to help people in need

First, as a student we should donate books,supplies,money for street children and donate lifeskills to children in mountain area because they have bad living conditions

Second, for elderly people we can bring happiness,talk,sing with them because they don't have children and they're very lonely

Inconclusion, i think you should try as a volunteer because it can bring a lot of benefit such as relationship, increase teamwork efficiency and so on

Thank you for your lítsening

 

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 5, 2016 trong Other bởi Ny Ny (0 điểm)
...