ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

Platinum price

The line graph shows the price of platinum per ounce in US dollars between 1960 and 2005

đây bài của em ạ, em mới học ielts nên mong anh chị giúp đỡ. nếu có bài nào viết hay thì cho em xin với ạ. em cảm ơn

The graph shows the price of platinum per ounce in a fortyfive - year period from 1960 through 2005

As we can see, the price fluctuated throughout this period but reached the highest point in 1980 and 2005

At the beginning of this period, the price was below than 100$ per ounce. Then, there was a plateau of 100$ until late 1965 when there was a sudden acceleration from 100$ to about 280$ in 1970. This higher price did not last long, however, and it substantially decreased before a small increase at 200$. Then, this number remained steady around 180$ in late 1975. From 1980 to early 2000, before a fluctuation, the price reached a peak of 700$ in 1980. In 2000, this numver rocketed at 600$ and fell suddenly but then, it recovered and soared dramatically at about 880$,

Overall, the price is erratic through 45 years but it makes a significant upward trend later.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The graph shows the price of platinum per ounce in a fortyfive - year period from 1960 through 2005

The line chart illustrates the information about the values of US currency each five years from 1960 to 2005. 

As we can see, the price fluctuated throughout this period but reached the highest point in 1980 and 2005

It is clear that the price fluctuated throughout this period and reached the highest point at about 870 dollars in the end.

At the beginning of this period, the price was below than 100$ per ounce. Then, there was a plateau of 100$ until late 1965 when there was a sudden acceleration from 100$ to about 280$ in 1970. This higher price did not last long, however, and it substantially decreased before a small increase at 200$. Then, this number remained steady around 180$ in late 1975. From 1980 to early 2000, before a fluctuation, the price reached a peak of 700$ in 1980. In 2000, this numver rocketed at 600$ and fell suddenly but then, it recovered and soared dramatically at about 880$,

Overall, the price is erratic through 45 years but it makes a significant upward trend later.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

Hello lauralinh,

Bạn vào site https://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-writing-task-1/ ,xem bài mẫu với follow cách chia bố cục của task 1 luôn nhé, rồi thử viết lại bài này mình góp ý tiếp choa nhé hihi

The graph shows the price of platinum per ounce in America in a fortyfive - year period from 1960 through to 2005.

As we can see, the price fluctuated throughout this period but reached the highest point in 1980 and 2005 (biều đồ 1980 và 2005 không bằng nhau)

At the beginning of this period, the price was below than 100$ per ounce. Then, there was a plateau of 100$ until late 1965 when there was a sudden acceleration from 100$ to about 280$ in 1970. This higher price did not last long, however, and it substantially decreased before a small increase at 200$. Then, this number remained steady around 180$ in late 1975. From 1980 to early 2000, before a fluctuation, the price reached a peak of 700$ in 1980. In 2000, this numver rocketed at 600$ and fell suddenly but then, it recovered and soared dramatically at about 880$,

Overall, the price is erratic through 45 years but it makes a significant upward trend later.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (299 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi Hien Chu (0 điểm)
3 Góp ý
...