ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

60.1k thành viên

The graph shows Underground Station passenger numbers in London.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Task 1

The line graph compares the number of people using Underground train in London every hour from 6 to 22 o’clock.

Overall, the number of passengers using Underground station fluctuates through a day. Seven and eighteen are two most popular time to using this mean of transport, while there is a smaller number of passengers are at Station at six and sixteen.

In the morning, at six, the number of passengers is just exactly 100 which is the smallest figure of whole graph. By contrast, after two hours, this figure reaches the peak at 400, following by a sharply fall to under 200 at ten. At the following hours, the number of people using Underground station rises lightly by around 100 at twelve.

Regarding to remaining time of a day, the time period from twelve to thirteen  witnesses a gradual growth from approximately 280 to exactly 300.However, this number then drops dramatically at sixteen to 100. After that, this figure rises remarkably to just under 400, following by a minor fluctuating decrease to around 150 at the latest hour.

 

Ai giup minh chua bai va cho band diem duoc khong a,minh xin cam on nhieu 

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Seven and eighteen are two most popular time to use this mean of transport, while there is a smaller number of passengers are at Station at six and sixteen.

In the morning, at six, the number of passengers is just exactly 100 which is the smallest figure of whole graph. By contrast, after two hours, this figure reaches the peak at 400, following by a sharply fall to under 200 at ten. At the following hours, the number of people using Underground station rises lightly by around 100 at twelve.

Regarding to remaining time of a day, the period of time from twelve to thirteen  witnesses a gradual growth from approximately 280 to exactly 300.However, this number then drops dramatically at sixteen to 100. After that, this figure rises remarkably to just under 400, following by a minor fluctuating decrease to around 150 at the latest hour.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

Tớ nghĩ phần paraphrase và overview c nên gộp chung lại thành một đoạn.

sharply fall => sharp fall nhé. Vì lúc này từ fall đang ở dạng danh từ nên phải dùng tính từ sharp để bổ nghĩa.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (37 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...