ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

Some people believe that government should encourage foreign companies and factories so that they can develop the economy. Others argue that government should keep foreign factories out and help companies in their countries. Discuss

Nowadays, the growing appearance of foreign factories causes some problems for countries. Some people think that government should encourage foreign companies and factories to develop a nation's economy while others argue that government should keep foreign factories out and help domestic companies in their countries. My essay is going to do an autopsy on both ideas.

There are several benefits of encouraging international factories to establish their market in a country. Firstly, thanks to foreign invested companies, local labors can have many opportunities to find job. In addition, no sooner do foreign factories go to a nation for expanding their market than the country witnesses a rise in the number of employment along with the large number of skilled employees by training programs of foreign factories. Moreover, it is believed that it has positive effects on the development of a country’s economy thanks to the contribution of foreign companies from administrative procedures. For example, annually, the total turnover is added to 50 percent due to collecting taxes from foreign companies in my province. By dint of the mushroom growth of alien companies, local enterprises will have chances to learn better in management and production skills.

Besides, there are some drawbacks of allowing foreign companies to invest in a nation. Only because of the increasing appearance of foreign factories and companies do domestic ones lose their position in developing economy. Goods from foreign manufacturers are attractive and cheaper, which hits to consumers’ sentiment; since, domestic goods will no longer attract consumers. Meanwhile, governments are trying to promote their domestic goods to citizens in their countries. As a result, an economy of a nation will gradually become passive. So, it is the time that government has to take a look closer into the situation of their countries for the path of developing economy in an active way

There are some advantages and disadvantages of the issue that whether encourage or not foreign companies to invest in a country. I myself think that government should consider comprehensively actual conditions of their countries to choose right ways and reasonable policies

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+2 phiếu
 
góp ý hay nhất

Chào Tuandinhquang,

Tôi là Tinh Nguyen xin được góp ý bài của bạn như sau:

Nhìn chung, bài bạn viết khá ổn. Tuy nhiên, Theo mình nếu không lầm thì đề bài này là discuss balanced argument. Nhưng có vẻ bạn viết nghiêng về advantage và disadvantage. Vì vậy, mình nghĩ bạn nên sửa lại 2 câu chủ đề của body 1 và 2 , để cho phù hợp với đề bài bạn nhé.

 

Nowadays, the growing appearance of foreign factories causes some problems for countries. Some people think that government should encourage foreign companies and factories to develop a nation's economy while others argue that government should keep foreign factories out and help domestic companies in their countries. My essay is going to do an autopsy on both ideas.

There are several benefits of encouraging international factories to establish their market in a country. Firstly, thanks to foreign invested companies, local labors can have many greater opportunities to find job (jobs/ a job). In addition, no sooner do foreign factories go to a nation for expanding their market than the country witnesses a rise in the number of employment along with the large number of skilled employees by training programs of foreign factories. Moreover, it is believed that it has positive effects on the development of a country’s economy thanks to the contribution of foreign companies from administrative procedures. For example, annually, the total turnover is added to 50 percent due to collecting taxes from foreign companies in my province. By dint of the mushroom growth of alien companies, local enterprises will have better chances to learn better in more about management and production skills.

Besides On the other hand, there are some drawbacks of allowing foreign companies to invest in a nation. Only because of the increasing appearance of foreign factories and companies do domestic ones lose their position in developing economy. Goods from foreign manufacturers are attractive and cheaper, which hits to consumers’ sentiment; since, domestic goods will no longer attract consumers. Meanwhile, governments are trying to promote their domestic goods to citizens in their countries. As a result, an economy of a nation will gradually become passive. So ("so" thường không đứng đầu câu trong văn viết, bạn có thể dùng "Therefore"), it is the time that government has to take a look closer into the situation of their countries for the path of developing economy in an active way

There are some advantages and disadvantages of the issue that whether encourage or not foreign companies to invest in a country. I myself think that government should consider comprehensively actual conditions of their countries to choose right ways and reasonable policies

Chúc bạn thành công!

 

Tinh Nguyen

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Chào bạn Tinh Nguyen. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình. Nếu có thể, một lần nữa xin bạn góp ý thêm về vấn đề ngữ pháp của mình nếu như bạn còn phát hiện ra lỗi trong câu cú, văn phong hoặc idioms. Mình mới tập viết essay nên còn nhiều thiếu sót. Một lần nữa, xin cảm ơn!!
Bạn mới học viết essay  mà viết thế này cũng hay rồi.

Trước tiên t nghi bạn nên thâm khảo mỗi loại đề bài mình viết như thế nào. Chẳng hạn     Opinion,     Discussion,     Problem-Solution,     advantages,disadvantages.

Để mình xem  lại nếu còn chổ nào chưa ổn thì mình sẽ tra lời bạn.

Ngày mới tốt lành!

Tinh Nguyen

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 8 Tháng 8, 2017 trong Opinion bởi haidangyen (0 điểm)
...