ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

57.4k thành viên

Hoạt động rảnh rỗi thời gian

Gt tên…….

I will tell you about my leisure activity.There are many leisure activity but I like playing badminton best in my free time,I spend about thirdteen minutes playing badminton.Its very interesting and relaxing.

Throught badminton can help me healthy and it make me taller.After playing badminton Iam full of energy and happy with friend,my family.Sometimes, when I play too much will make me fall down and hurt.It become part of my every day life.I love it so much and I will make become athletes.Beside I also like reading books and watching tv Thank you for listening and goodbye teacher
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

I will talk about my leisure activity. There are many leisure activities but I like playing badminton best in my free time, I spend about thirteen minutes playing badminton. It is very interesting and relaxing.

Badminton can help me healthy and it makes me taller. After playing badminton, I am full of energy and happy with my friends, my family. Sometimes, when I play too much will make me fall down and hurt. It becomes part of my everyday life. I love it so much and I will make become athletes. Besides, I also like reading books and watching TV. Thank you for listening.


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

Hi, I have just paraphased, added some words and checked grammars for you. I hope that all of them will be helpful for you :)) 

I will tell you about my leisure activity. I spend my free time on many activities but I like playing badminton best. Each every day, on the early morning, I spend about thirty minutes on playing badminton and enjoying fresh air with my buddies or my beloved family members.

On a daily basis, playing badminton help me strengthen my muscle and grow up . Moreover, playing badminton with energetic movements help me maintain good health and take away pressure and tension out of the world. I feel contented to full of energy after playing it, but sometimes, when I play too much, it will hurt my muscle. Badminton becomes a part of my daily life. I'm keen on it and I dream to be an athletes one day.

Beside that, In my chilling time, I also interested in reading books and watching TV. Both of two activities help me open my horrizons and broaden my knowledge, especially reading books also can nurture my soul. 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (71 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...