ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.3k thành viên

Some people believe that studying at university or college is the best route, while others believe that it is better to get a job straight after school.

The development of our society which brings some challenges for the successful career. Young people should go to work after school or they need to study at the university or college is the best path to succeed in the job. However, I believe that students should concentrate to study at school and continue to higher education, which is the best route to success.

On the one hand, I believe that younger people should study at the university or college when they want to find a good job. If people want to find a good position in some companies, they need to graduate from the university. For instance, some companies require their employees to have the university degree. Moreover, studying at the university and college brings more opportunities to find a better position than people just concentrate to go to work after school.

On the other hand, students can learn some soft skills from the others such as teamwork, presentation or communication with other people in the university environment, which are very useful for people go to work in the future. In contrast, young people do not enter the university or college, they often lack soft skills and they are very hard to find a good job when they want to change their job at other companies.

In conclusion, I believe that the best route is people should enter the university or college and this brings more benefits when people want to find a good job and a good salary in the best condition.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Việc để 2 ý lớn đều là '' on the other hand'' làm ngừoi đọc khá khó hiểu, lúc mình đọc thấy kiểu'' ủa sao vậy, 2 luận điểm lại đối lập nhau à?''
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
Cảm ơn bạn đã góp ý.
0 phiếu

Theo mình nhớ thì yêu cầu của bài này là Diccuss both of views.

Với dạng bài kiểu này, theo Ngọc Bách thì bạn ko nên nêu quan điểm cá nhân:

"However, I believe that students should concentrate to study at school and continue to higher education, which is the best route to success." Do đó khi bạn dùng câu này thì mình cảm giác theo kiểu opinions rồi.

Với lại bạn lặp từ hơi bị nhiều: position, university, company.

Thế thôi ạ, "the" còn thiếu nhiều but viết hết thì dài quá còn còn lại thì theo mình ok r

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
Cảm ơn bạn đã góp ý mình sẽ để ý cấu trúc câu hơn.

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...