ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.1k thành viên

The diagram above illustrates the natural carbon cycle going through various steps. This essay gives a full description of this cycle.

To begin with, sunlight from the Sun is transferred into organic carbon thanks to trees through a stage called photosynthesis. This carbon then goes into the ground when plants and animal die or decay. However, a part of it may stay underground as a form of fossil and fossil fuels.

Following that, during the second main stage which is the formation of CO2 cycle, it is noticeable that carbon comes from several ways. Not only do animals and plant respire carbon but transportations and factory also release a huge amount of it. Then this carbon with the sunlight start over from the beginning and that’s when a carbon cycle is completed. 

In conclusion, all of the stages which are mentioned above describe fully the cycle of carbon in the natural environment.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...