ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

The graph below shows the amounts of waste produced by three companies over a period of 15 years.

The line graph compares the volume of waste of three companies during the period from 2000 to 2015.

Overall, companies A and B were a similar status that cutting their waste production in these years. By contrast, company C rose its waste production in the same period.

In 2000, the waste production of company A was the highest at 12 tonnes, compared to 8 tonnes of company B and 4 tonnes of company C. Over the following 5 years, the amount of waste output produced by three companies had marginal change. Company A decreased to 11 tonnes in terms of volume of waste. By contrast, companies B and C increased their waste production to 6 and 10 tonnes correspondingly.

From 2005 to 2015, It can be seen that company A and B declined simultaneosly their waste production. It is remarkable, company B reduced significantly to three tonnes while company A reduced to under nine tonnes at  end of the period. Company C had the reverse trend which rose volume of waste to seven tonnes in 2010 and eleven tonnes in 2015


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (132 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...