ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

Six given pie charts illustrate the proportion of water used for a range of purposes in six different areas.


Overall, water is used mainly for agriculture in South America, Africa, Central Asia and South East Asia while it is more common for Industrial use in North America and Europe.


In detail, whereas the majority of water is used for agriculture with 88% in Central Asia, 53% of water in Europe is the highest percentage for Industry among 6 areas. Furthermore, there is slight difference between Africa, Central Asia and South East Asia that nearly three quarters of water with 84%, 88% and 81% respectively served for Agriculture and only a small proportion for Industrial and Domestic use. In constrast, North America and Europe use less than half of their water for Agriculture with 39% and 32%.


On the other hand, Domestic use occupy the least percentage of all, with only 7% for Central Asia and South East Asia and the highest one of this aspect is 19% in South America.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

 

 

In detail, whereas the majority of water is used for agriculture with 88% in Central Asia, 53% of water in Europe is the highest percentage for Industry among=>> in 6 areas. Furthermore, there is slight =>> a slight difference between Africa, Central Asia and South East Asia that nearly three quarters of water with 84%, 88% and 81% respectively served for Agriculture and only a small proportion for Industrial and Domestic use. In constrast =>> contrast

On the other hand, Domestic use occupy the least percentage of all=>> occupies

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (44 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...