ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.5k thành viên

With the rapid growth of multinational companies, customers can buy same everything from any part of the world. In my opinion, this tendency could have both positive and negative consequences.

The multinational companies created opportunities for expanse economic of development countries with diversity items, this tend to positive for customers when they want to buy some items from overseas, people can find anything what they want although people do not traveler to abroad. For example, in the past, KFC did not open in Vietnam, these individual could not buy KFC fried chicken, nowadays, customer can buy it in domestic areas. They do not pay a lot of money for travel to other nation to buy KFC or order from overseas to Vietnam.

However, this tend to negative for their country, the figure for unemployment did rise due to imported to items from other nations by multinational companies, so domestic companies have to reduce their products. For example, at 1,12 million people was unemployed in 2017 in Vietnam, and government have to pay a large number of pay for people are unemployed.

In conclusion, the trend in which different nations become more similar, and it could bring people about negative and positive impacts.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

With the rapid growth of multinational companies, customers can buy same everything from any part of the world. In my opinion, this tendency could have both positive and negative consequences.

The multinational companies created opportunities for expanse economic of development countries (for expanding the economy of developing countries)with diversity of items, this tend to be positive for customers when ( nên dùng whenever) they want to buy some items from overseas, people can find anything what they want although people do not traveler to abroad(without having to travel abroad).For example, in the past, KFC did not open in Vietnam, these individuals could not buy KFC fried chicken, nowadays, customers can buy it in domestic areas. They do not pay a lot of money for travel to other nation to buy KFC (They do not need to pay a lot of money for travelling to other nation in order to buy KFC)or order from overseas to Vietnam.(mình ko nghĩ là có ai đặt KFC từ nc ngoài về đâu :)))

However, this tend to negative for their country(this trend tends to be negative for some countries), the figure for unemployment did rise due to imported to items from other nations by multinational companies, so domestic companies have to reduce their products. For example, at 1,12 million people was unemployed in 2017 in Vietnam, and government have to pay a large number of pay for people are unemployed.(ý này mình không hiểu cho lắm)

In conclusion, the trend in which different nations become more similar, and it could bring people about negative and positive impacts. ( bạn nên paraphrase lại cái đề bài, không nên nhắc lại)

p/s: mình writing còn yếu nên chỉ sửa đc vậy thôi!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...