ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

http://chuawritingmienphi.com/?qa=blob&qa_blobid=6913821314208220618

The bar chart illustrates the proportion of teachers following gender in 6 types of educational institutions in the UK in 2010.

Overrall, the percentage of female teachers was higher than male in Nursery School and Primary School while the figure for those who taught in Secondary School and upper education level gradual declined. Therefore, woman was by far the most common in lower level of education where taught for children.

Woman dominated the teaching proffession in Nursery School and Primary School above 95% and 90%. At Secondary and upper Secondary level this pattern was less pronounced, where there were nearly equal proportions of male and female teachers.

On the other hand, man outnumbered woman at teaching in high-level education. For example, in the university, the percentage of male teachers was twice that for female teachers.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hello bạn, mình cũng tự học đây! 

Overrall > viết sai, bạn tự tra lại nhé

the percentage of female teachers was higher than male >>. mình chỉ cho bạn sau chữ male nên có 1 danh từ thay cho teachers để tránh bị lặp nhé > the percentage of female teachers was higher than male counterparts. 

gradual declined > gradually declined ( Trạng từ + Verb )

woman was by far the most common > không ai diễn đạt thế này đâu mà nên là it can be seen that almost women chose to teach.....

khi viết task 1 không nên dùng for example nhé. Nên to be more specific

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...