ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.7k thành viên

I strongly concur with the statement that traveling widens our knowledge. Firstly, it is undoubted that trips bring us a chance to experience new things. We can get more understanding about the world around us in every aspect such as society, geology or biology. We can try the food that we have never seen before or visit the places that we have just seen in books and magazines. Secondly, when traveling we can meet a variety of people. It is a good way for us to improve our behavior and communicating skills and apparently, we can better ourselves. Last but not least, traveling fosters our good characters such as confidence, bravery, and so on, which is absolutely advantageous to us in our life. In conclusion, it is irrefutable that by traveling we can widen our knowledge.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

seen > eaten 

a variety of people > a variety of types of people 

we can better ourselves > we can make ourselves better individuals

Nói chung là có vài lỗi nhỏ, bài tạm được

 

it is irrefutable that by traveling we can widen our knowledge.  > it goes without saying that by means of travelling, we are able to discover a new horizon of knowledge and train ourselves to be good individuals in our later life. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...