ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

The bar graph illustrates the number of people take part in the fitness of the act from 1985 to 2015 in Thai LAN.

Overview, it is clear that the amount of male and female was highest in 2010. The number of males increased steadily between 1985 and 2015, while the female decreased.

In 1985, the amount of members man has about 2200, in contrast with the women only was  1300 members. However, five years later, the both of the group grew steadily, the amount of male was double the female, about 3800 members and 1900 members, respectively. In the last ten years next, the number of men decreased gradually, in contrast the account of women rose considerable approximate 4000 members.

From 2005 to 2010, the both of the groups increased sharply in 2010 with 2950 and 5000 people, respectively. In 2015, the number of females doubles the male, approximate 2000 and 10000 inhabitants.

(153 word)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...