topic film giúp em với mai em phải thi rồi - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

I really like the film Harry Potter. It is a fiction film with the acting of Daniel Radcliffe.

It’s about people in the wizarding world. The central character was Harry Potter, who used to be an orphan in the normal world before discovering that he was a wizard. Afterwards, he went to a special school called Howard where taught him necessary skills to succeed in wizarding world. He also had to deal with challenges in terms of study, friendship, love and even the fight against dark power.

The acting of the character is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in London, England.

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.

I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

I really like the film Harry Potter (Bạn nên mở bằng cách hay hơn nhé) Everyone has their own sweet childhood, and me too. With me, a film named 'Harry Potter' was the most unforgetable thing of my childhood. . It is a fiction film with the acting of Daniel Radcliffe.
It’s about people life in the wizarding world. The central main character was Harry Potter, whom used to be an orphan in the normal world before discovering that he was a wizard. Afterwards, he went to a special school called Hogward where taught him necessary skills to get succeed in wizarding world. He also had to deal with challenges in terms of study, friendship, love and even the fight against dark power.

The acting of the character is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in London, England.

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.

I think that the film is so wonderful from contain actor, actress to visual, music, specially content.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (19 điểm)
cảm ơn bạn rất nhiều

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...