ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

The benefit of reading book

            In modern life, the appearance of technology changes the way people access to information; however, no one can deny the importance of reading book because of the following advantages. At the outset, reading book is an effective method which helps them to relax. When people feel so tired because they have to look at phone screen for a long time, reading book will be a perfect choice. For example, books make you smile and happy while they spend time reading a comedy. Furthermore, books are the same as a teacher that can help people to widen knowledge. The more they read, the more they know. It is undoubted that books include many things in terms of diversity aspects for human to enjoy. In the end, it encourages them to become a generous and deep person. No matter who they are, they cannot imagine how they are special until people realized in reading a book. They think more positively and enjoy each moment of their life. In brief, thanks to the plus side brought by book, people should consider to build up reading habit everyday. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
- Reading book which helps them to relax is an effective method
 - For example, if you spend time reading a comedy, it will make you smile.
I think that's all.
Good luck!
---------------------------------o0o---------------------------------

chuawritingmienphi.com/index.php/7473/the-benefit-of-reading-book
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)
0 phiếu

 In modern life, the appearance of technology changes the way people access to information; however, it can not be denied the importance of reading book because of its advantages. At the outset, reading book which helps them to relax is an effective method. When people feel so tired because they have to look at the phone screen for a long time, reading book will be a perfect choice. For example, books make you smile and happy while they spend time reading a comedy. Furthermore, books are the same as a teacher that can help people to widen knowledge. The more they read, the more they know. It is undoubted that books include many things in terms of diversity aspects for human to enjoy. In the end, it encourages them to become a generous and deep person. No matter who they are, they cannot imagine how they are special until people realized in reading a book. They think more positively and enjoy each moment of their life. In brief, thanks to the plus side brought by book, people should consider to build up reading habit every day.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (22 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...