ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 21/07/2019,CWMP sẽ ưu tiên chữa bài cho các thành viên với số bài chữa tương ứng, với mỗi bài chữa nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện bài chữa bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65.9k thành viên

Dear Jane,
I am writing in reply to your email requesting some information about one of my friends, An who want to stay with your family.
Firstly, An, who is my close friend, is the same age as me, 18 years old. She has long black hair and beautiful eyes. Not only does she have a nice appearance but also she has good characteristics. She is careful and easy going. Therefore, I am certain that she can get along with you and your family quickly. Another characteristic she has is that she is protective and likes to take care of people. She also has a strong sense of responsibility and you can completely rely on her. She's really interested in cooking. I believe that she can cook the delicious meals for your family while she lives in your home.
Furthermore, now she is major in cultural studies in a famous university in my country. In addition, she also is good at English. I know that you prepare to learn Vietnamese so she will help you learn Vietnamese, as well as introduce my country's culture to you. 
I hope that you can allow her to stay with your family until she could find an apartment. I am sure that you would be glad to meet her. 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Dear Jane,
How are you?, I hope you are doing well. I am writing in reply to your email requesting some information about one of my friends(one or more ??), An who want to stay with your family.
Firstly, An, who is my close friend, is the same age as me, 18 years old. She has long black hair and beautiful eyes. Not only does she have a nice appearance but also she has good characteristics. She is careful and easy going. Therefore, I am certain that she can get along with you and your family quickly. Another characteristic she has is that she is protective and likes to take care of people. She also has a strong sense of responsibility and you can completely rely on her. She's really interested in cooking (like cooking). I believe that she can cook the delicious meals for your family while she lives in your home.
Furthermore, now she is major in cultural studies in a famous university in my country. In addition, she also is good at English. I know that you prepare to learn Vietnamese so she will help you learn Vietnamese, as well as introduce my country's culture to you. 
I hope that you can allow her to stay with your family until she could find an apartment. I am sure that you would be glad to meet her. 
Let me know if you need any more information.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...