ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

The line graph illustrates three categories of fast food, namely hamburger, fish-chips, and pizza, which is consumed over the course of 20- year starting 1970 in the UK.

Looking at the line graph, it is immediately obvious that the number of fish-chips and hamburger experienced an upward trend with the exception of downward Pizza in the UK.

It can be seen clearly that starting in 1970, the sastitics of Pizza stood at 300 in the UK. The figures for fish-chips and hamburger was lower, at about 90 and 20 respectively. The number of Pizza which was consumed in the UK decreased gradually from about 300 to 200 in the first ten years. Besides that, the first ten years witnessed a steady increase in the number of fish-chips and hamburger of 50.

What is worthing noticing from the line graph that there was a dramatic rise in the proportion of fish-chips and hamburger which were consumed to 500 and 300 respectively in 1990. The proportion of  Pizza fluctuated around in the final ten years.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line graph illustrates three categories of fast food, namely hamburger, fish-chips, and pizza, which is consumed over the course of 20- year starting 1970 in the UK.

Looking at the line graph, it is immediately obvious that the number of fish-chips and hamburger experienced an upward trend with the exception of downward Pizza in the UK.

It can be seen clearly that starting in 1970, the sastitics of Pizza stood at 300 in the UK. The figures for fish-chips and hamburger was lower, at about 90 and 20 respectively. The number of Pizza which was consumed in the UK decreased gradually from about 300 to 200 in the first ten years. Besides that, the first ten years witnessed a steady increase in the number of fish-chips and hamburger of 50.

What is worthing noticing from the line graph that there was a dramatic rise in the proportion of fish-chips and hamburger which were consumed to 500 and 300 respectively in 1990. The proportion of  Pizza fluctuated around in the final ten years.

​You didnt use many words to describe the line. It means that your writing is not clear so in my opinion your score is 6.5

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 16 Tháng 4, 2018 trong Other bởi Anhluong (5 điểm)
...