ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

The line graph illustrates three categories of fast food, namely hamburger, fish-chips, and pizza.

Looking at the line graph, it is immediately obvious that the number of fish-chips and hamburger experienced an upward trend with the exception of downward Pizza in the UK.

It can be seen clearly that starting in 1970, the number of Pizza stood at 300 in the UK. The figures for fish-chips and hamburger was lower, at about 90 and 20 respectively. The number of Pizza which was consumed in the UK decreased gradually from about 300 to 200 in the first ten years. Besides that, the first ten years witnessed a steady increase in the number of fish-chips and hamburger of 50.

What is worthing noticing from the line graph that there was a dramatic rise in the number of fish-chips and hamburger which were consumed to 500 and 300 respectively in 1990. The number of  Pizza fluctuated around in the final ten years.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Hình ở đâu rồi bạn??????????????????????????????????????????
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 9 Tháng 4, 2018 trong Trend (line) bởi thaobop2k1 (0 điểm)
...