ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.4k thành viên

The line graph gives information about a number of foreign tourists who come to visit the coast, the lake the mountain and Series 3 of a European country from 1987 to 2007.

Overall, it is clear that the figure saw a general increase in three different groups during 20 years despite some fluctuations. The coast and the lake the mountain were the areas most visited by overseas tourists.

In 1987, there were 40,000 foreigners visit the coast and this trend saw a slight decrease to reach 37,000 visitors in 1992 then went up in the next ten years. Before plunging at a number of 55,000 overseas tourists in 2007, the figure for the coast saw a steady growth to reach the peak of 70,000 people.

By contrast, only 10,000 foreigners visited the lake the mountain in 1987 – four times less common than the area of the coast. This trend increased gradually through 15 years after before reaching the peak of 75,000 overseas visitors in 2002 and then declined after that.

Series 3 overseas visitors numbered 20,000 in 1987 – doubled the number of people who went to the lake the mountain. Then, the figure fluctuated but after 1992, the visits to the lake the mountain were higher than Series 3, By 2007, however; visitor number for Series 3 had increased to a peak of 35,000.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

The line graph illustrates the number of foreign tourists who come to visit the coast, the lake the mountain and Series 3 in a European country from 1987 to 2007.

Looking at the line graph, it can be seen clearly that the figures saw a general increase in three different groups during 20 years despite some fluctuations. The coast and the lake the mountain were the areas most visited by overseas tourists.

In 1987, there were 40,000 foreigners visit the coast and this trend saw a slight decrease to reach 37,000 visitors in 1992 then went up in the next ten years. Before plunging at a number of 55,000 overseas tourists in 2007, the figure for the coast saw a steady growth to reach the peak of 70,000 people.

By contrast, only 10,000 foreigners visited the lake the mountain in 1987 – four times less common than the area of the coast. This trend increased gradually through 15 years after before reaching the peak of 75,000 overseas visitors in 2002 and then declined after that.

Series 3 overseas visitors numbered 20,000 in 1987 – doubled the number of people who went to the lake the mountain. Then, the figure fluctuated but after 1992, the visits to the lake the mountain were higher than Series 3, By 2007, however; visitor number for Series 3 had increased to a peak of 35,000.
NÊN CHIA THÀNH 2 BODY HƠN LÀ 3 BODY

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...