ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.5k thành viên

A glance at the line graph provided the information about the percentage of the aged group on cinema attendance over the course of 20- year starting in 1990.

Looking at the line graph, it is immediately obvious that all the percentage of the aged group experienced an upward trend while the aged 14-24 registered the lowest figure in the UK.

From the line graph, it can be seen clearly that in 1990, aged 44-54 stood at 36%. The figures for aged 24-34 and aged 34-44 was lower, at about approximately a quarter and just over a third respectively. Aged 14-24 was hit the lowest point with precisely 15%.2000 witnessed a steady decline in the percentage of the aged 24-34 and 34-44 with approximately 5%. There was a gradual decrease in the percentage of the aged 14-24 and 44-54 who attended cinema with 2% in 2000 in the UK.

 

What is worthing noticing from the line graph that, in the year 2010, the percentage of the aged 44-54 was the highest with just over a half. In contrast, the percentage of the aged 14-24 was the lowest with approximately 20%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The line graph gives the information about the percentages of the specific aged group on cinema attendance over a twenty- year period, starting in 1990.

Looking at the line graph, it is immediately obvious that all the percentage of the aged group experienced an upward trend while the only aged 14-24 registered with the lowest number in the UK.

From the line graph, it can be seen clearly that, starting in 1990, aged 44-54 group stood at 36%. The figures for aged 24-34 and aged 34-44 was lower, at about approximately a quarter and just over a third respectively. Aged 14-24 was hit the lowest point with precisely 15%.In 2000 it witnessed a steady decline in the percentage of the aged 24-34 and 34-44 with approximately 5%. There was also a gradual decrease in the percentage of the aged 14-24 and 44-54 who attended cinema with 2% in 2000 in the UK.

 

What is worthing noticing from the line graph that(In brief), in the year 2010, the percentage of the aged 44-54 was the highest with just over a half. In contrast, the percentage of the aged 14-24 was the lowest with approximately 20%.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

the line graph illustrates the percentage of the aged group on cinema attendance over the course of 20- year starting in 1990.

Looking at the line graph, it is immediately obvious that all the percentage of the aged group experienced an upward trend while the aged 14-24 registered the lowest figure in the UK.

it can be seen clearly that in 1990, aged 44-54 stood at 36%. The figures for aged 24-34 and aged 34-44 was lower, at about approximately a quarter and just over a third respectively. Aged 14-24 was hit the lowest point with precisely 15%.the first ten-year witnessed a steady decline in the percentage of the aged 24-34 and 34-44 with approximately 5%. There was a gradual decrease in the percentage of the aged 14-24 and 44-54 who attended cinema with 2% in 2000 in the UK.

 

What is worthing noticing from the line graph that, the percentage of the aged 44-54 was the highest with just over a half in the final ten- year. In contrast, the percentage of the aged 14-24 was the lowest with approximately 20%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...