ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

The diagram describes stages of an erosion of headlands which is the consequence of the actions of the sea.

Headland erosion is a natural process which is caused by sea waves. The base of a cliff where touches the surface of the sea is much weaker than other parts that don't. As the waves frequently hit the lower part of the cliff, that area is lessened quickly. To some points, rock started to be eroded, creating a hollow on the rock wall and making cave become arch. The real examples of coastal erosion affected by the strong tides are Dordle Door and Dorset.

Sometimes, sea waves can hit till the half-way up or even the top are of the cliff with high tides. Through time, strength of the water beats against the roof, establishing a stack which is a column of rock standing in the sea. Meanwhile, headlands on the top cracks and retreats, the stones and rocks fall into the sea. Simultaneously, the stack is also impacted by the sea waves through the similar stages. It then becomes smaller and creates a stump which is the remain part of the erosion process.

In conclusion, this natural action occuring in a long period of time causes the gradual disappearance of cliffs and headlands over the world

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Process bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...