ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

The bar chart demonstrates the expenditure by three income groups on three types of fast foods namely hamburger, fish & chips and pizza in the year 1990.

Overall, it is clear that high and average earners can afford to spend significantly more money on fast foods than those with low income. Additionally, Hamburger registered the highest consumption out of the 3 items studied.

 

People with high income tended to spend the most money on hamburger, at about 43 pence per week, while this was lower in average income earners, at 32 pence per week. A similar pattern was witnessed in the consumption of pizza among high and average income earners, which registered 19 and 11 pence per week, respectively. In contrast, people with average income witnessed a higher expenditure on fish & chips, at 25 pence per week, compared with 16 pence per week for high-income earners.

 

In the low-income group, people spent more on fish & chips than on hamburger and pizza. However, spending was relatively low, at just 17 pence per week on fish & chips, 14 pence per week on hamburger and 6 pence per week on pizza.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The bar chart demonstrates[compares the weakly]  the expenditure by three income groups on three types of fast foods namely hamburger, fish & chips and pizza in the year 1990. --> the bar chart compares the weakly consumption of three different type of fast food in the UK between 1970 and 1990.

Overall, it is clear that high and average earners can afford to spend significantly more money on fast foods than those with low income. Additionally, Hamburger registered the highest consumption out of the 3 items studied. --> hambuger and fish & chips eaten both rose significantly, but pizza was a slight decrease


People with high income tended to spend the most money on hamburger, at about 43 pence per week, while this was lower in average income earners, at 32 pence[?] per week. A similar pattern was witnessed in the consumption of pizza among high and average income earners, which registered 19 and 11 pence[?] per week, respectively. In contrast, people with average income witnessed a higher expenditure on fish & chips, at 25 grams per week, compared with 16 pence[?] per week for high-income earners.

 

In the low-income group, people spent more on fish & chips than on hamburger and pizza. However, spending was relatively low, at just 17 pence per week on fish & chips, 14 pence per week on hamburger and 6 pence per week on pizza.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...