ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52.1k thành viên

There are many famous person in the world. For me, the person who I admire is Ho Chi Minh. He was born in 1980 in Nam Dan district, in Nghe An province and passed away. However, he is still a hero in Vietnamese. He also was our great President who found the way to save our country and led Vietnamese became free and independent like now. I like his because he is a good person, love the country and people and he is not only very kind, intelligent but also considerate, generous, …. Perhaps I love everything about him. That’s why I admire so much. He is a shining example for me to follow.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

There are many famous person in the world. For me, the person who I admire is Ho Chi Minh. He was born in 1980 in Nam Dan district, in Nghe An province and passed away. However, he is still a hero in Vietnamese. He also was our great President who found the way to save our country and led Vietnamese became free and independent like now. I like his because he is a good person, love the country and people and he is not only very kind, intelligent but also considerate, generous, …. Perhaps I love everything about him. That’s why I admire so much. He is a shining example for me to follow.

- many famous person >>> famous people.

in Vietnamese >>> in Vietnam/ to Vietnamese

like now >>> as the present days

I like his >>> I like him

love the country and people >>> loves

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
cảm ơn bạn nhé
0 phiếu

There are many famous person in the world. For me, the person who I admire is Ho Chi Minh. He was born in 1980 in Nam Dan district, in Nghe An province and passed away. However, he is still a hero in Vietnamese. He also was our great President who found the way to save our country and led Vietnamese became free and independent like now. I like his because he is a good person, love the country and people and he is not only very kind, intelligent but also considerate, generous, …. Perhaps I love everything about him. That’s why I admire so much. He is a shining example for me to follow. -> câu này mình biết là sai nhưng không phải viết vậy.

-> There are many famous people in the world. For me, the person who I admire is Ho Chi Minh. He was born in 1980 in Nam Dan district, in Nghe An province and passed away. However, he is still a hero in Vietnamese. He was also our great President who found the way to save our country and led Vietnamese became free and independent as the present days. I like him because of his spiritual, patriotism. In addition, he is not only very kind, intelligent but also considerate and generous. Perhaps I love everything about him. That’s why I admire so much. He is a shining example for me to follow.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (22 điểm)
cảm ơn nhiều

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
1 góp ý
...