ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

50.7k thành viên

In recently year, tending to become teacher is decreasing, especially secondary school. This is huge problem of many countries. In this essay, I will show some issue and propose how to solve them.

Firstly, teacher is very busy and pressure because they must prepare the teaching scripts, examnation, take care of student,…. They use all day in order to teach good thing, new thing for their student. They must sacrify their leisure time to prepare for jobs. Consequently, their life balance between work and family, it effect serious for family, they have a little time for their children. So, president of school should creat condition for teacher in other to balance their life, support for them some asssistances to help them in work.

Secondly, teacher must face to may problem with their students, such as: they do not obey, they have mischievous behaviour, even thay do not respect their teacher…. In the ages, children tend rebellious, thay do not want to obey, they just want to do what things they like, even, they can become crime. So, parents ‘s children and school should help teacher taking care of student, parent should teach their children how to respect teacher.

The last, this is most important problem that is teacher ‘s wage is very low. Their life face to many problem about money, their wage do not enough spent in life. So, they must work more another work in order to increase their income. The government in the country, they care this problem, promulgate many decision to improve teacher ‘s life.

In conclusion, there are many reasons to make decreasing number of teacher: life balance, wage, behaviour of student,… to solve this problem, government, school, parent should combine together in order to help teacher, make them to feel happy, reduce pressure to force teaching their student better.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa đề ielts hàng tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
 

Paragraph 1 Some issueS
paragraph 2 The teachers are, not teacher is ; it effectS
you should use finally instead of the lastsad
This is THE most important problem that teachers'wage bla bla...

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...