ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.4k thành viên

I think wearing school uniforms has many advantages. To begin with, wearing uniforms encourages students to be proud of their schools. Secondly, wearing uniforms will help students not being rich and poor discrimination. Rich or poor students are required to wear the same clothes to school. Besides, wearing school uniforms is practical. First, it saves time, you don't have to think of what to wear everyday and this will help students concentrate on learning. Second, it saves money. Students will not spend too much money to buying clothes because they just have two outfit for a year. What's more, secondary school students should wear uniforms.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

I think wearing school uniform has many advantages. To begin with, wearing uniforms encourages students to be proud of their schools. Secondly, uniform ( lặp ) uniforms will help students (lặp) children not being rich and poor discrimination. Rich and poor students are required to wear the same clothes to school.  (diễn đạt) not feeling discriminate about their backgound when all the rich and poor are required to wear the same clothes at school.

(Dùng first và second 1 lần thôi)

Moreover, wearing school uniform is practical. It is time-saving since you do not (không viết tắt) have to think of what to wear everyday, which may help you concentrating on learning. It is also economical because you only need two outfit for the whole year. In conclusion, I think that school uniform must be compulsory.

(Bài tôi vừa nghĩ ra, ý tưởng là thế, chưa bt có sai hay không)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 5, 2015 trong TOEFL bởi phannukyan (0 điểm)
...