ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.7k thành viên

1,The Internet provide us many advantages. Do you agree or disagree with this statement ? Why ? Why not ?

Answer: I agree with this statement

- Firstly, the Internet is very fast and convenient way for us to get information

- Secondly, the Internet helps us to communicate with our friends and relatives by means of e-mail or chatting

- Thirdly, the Internet helps us to learn more about the world and to know and see many things

- Finally, the Internet entertains us. We can watch videos, watch movies, listen to music, play game are an enjoyable way to relax
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

I agree with this statement

- Firstly, the Internet is  a very fast and convenient way for us to get information

- Secondly, the Internet helps us to communicate with our friends and relatives by means of e-mail or chatting

- Thirdly, the Internet helps us to learn more about the world and to know and see many things

- Finally, the Internet entertains us. For  ex, watching videos, watching movies, listening to music and playing game are enjoyable ways to relax

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...