ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

I have a lot of dreams for the future. For a career, I really want to become an English teacher in my country. Being a teacher is a dream for me since childhood. I'm trying to improve myself everyday. I hope the dream can come true.
 
First, I want to explain why I want to become an English teacher in Vietnam. In our country, English education is only the beginning of our society. People have the passion to learn it. Then, because of globalization, our country needs a great deal of English control. All diplomatic matters require English. If I was an English teacher, I would help people learn English well. Then all the work will be very easy. This is really great,
 
Being a teacher is a harder task than I thought. It can require many degrees, qualifications and abilities. I have the passion to be a teacher. I think this is a very important thing. I like communicating with different people and introducing my own country. I am always proud of my country.
 
On the other hand, I have many weaknesses in English. Being a teacher is a far cry for me. I have to improve English to teach students. English requires all skills: listening, speaking, reading and writing. Sure, I will spend a lot of time practicing my skills. I must have a good background in English. In addition, teachers should have some psychological knowledge that I have never touched before. Capturing student psychology is really essential to helping students grasp the best
 
To do good work for today is the most important thing today. Future career is just a goal for me to work hard. Get a good result in the national high school exam and get into a university that is all I will have to do in the near future. yes i will achieve my dream.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình có vài góp ý của bản thân về grammar đâyy:

 Being a teacher HAS BEEN MY DREAM JOB since childhood

HOWEVER, because of globalization,

* I hope THAT my dream will come true

 If I WERE an English teacher, I would help people to learn English BETTER

I like communicating with different people ALL OVER THE WORLD and introducing my own HOMELAND WHERE I WAS BORN AND GREW UP

Being a teacher is a far cry FROM me

Capturing student psychology is really essential to HELP students grasp lessons better

To do good work/ To improve myself FROM today is the most important thing.Future career is just a goal for me to work hardER. GETTING a good result in the national high school examS and GETTING into a university is all I will have to do in the near future. 

*Thay vì lặp quá nhiều từ trong 1 bài, bạn có thể sử dụng những từ đồng nghĩa khác:

- country= mother land= homeland

- dream= ambition= goal

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (8 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
3 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 5, 2016 trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi duong6901 (0 điểm)
1 góp ý
...